การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

เครื่องมือ Oval Tool เป็นเครื่องมือสำหรับการวาดวงกลมวงรี

ขั้นตอนการวาดวงกลมวงรี
ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม Rectangle Tool  ที่ทูลบ็อกซ์ค้างไว้ จะปรากฏเครื่องขึ้นมา ให้เลือกมาที่ Oval Tool

ขั้นตอนที่ 2
2.1 เลือกสีเส้น
2.2 เลือกสีพื้น
2.3 เลือกขนาดของเส้น
2.4 หรือเลือกปรับลักษณะรูปแบบของเส้นขอบ

 

ขั้นตอนที่ 3 ลากเมาส์วาดภาพวงกลมบน Stage

ตัวอย่างงานที่วาดด้วย Oval ToolEx.2.6 วาดรูปทรงด้วยกลุ่มเครื่องมือ Rectangle Tool & Oval Tool