การสร้างวัตถุด้วย Ractangle Tool


         เครื่องมือ Rectangle Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพสี่เหลี่ยม การใช้เครื่องมือ
Rectangle Tool วาดภาพสี่เหลี่ยมสามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่เครื่องมือ Rectangle Tool คำอธิบาย: C:\Users\MR Parot Turakun\Desktop\รวมงานครูวันเพ็ญ\ใบความรู้\ใบความรู้หน่วยที่ 2\รูปใบความรู้ที่ 1\2018-05-19_210934.png ในกล่องเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเครื่องมือที่ Rectangle Tool

ขั้นตอนที่ 2 
2.1 เลือกสีเส้น
2.2 เลือกสีพื้น
2.3 ปรับขนาดของเส้น
2.4 ปรับความโค้งของมุม

ขั้นตอนที่ 3 ลากเมาส์วาดภาพสี่เหลี่ยมบน Stage

Ex.2.5 วาดรูปทรงด้วยกลุ่มเครื่องมือ Rectangle Tool