หน้าตาของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6


เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ


Open a Recent Item
        Open a Recent Item คือ ชุดคำสั่งที่มีความสามารถในการเรียกเปิดใช้งานไฟล์งานเดิมที่เคยสร้างขึ้นมา เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงต่อ

Create from Template
        Create from Template คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงานใหม่ แต่จะเป็นการสร้างโดยการเลือกใช้ Template หรือแม่แบบสำเร็จรูปนั่นเอง

Create New
        Create New คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงานใหม่ โดยจะมีไฟล์งานชนิดต่าง ๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย ได้แก่ ActionScript 3.0 , ActionScript 2.0 , AIR , Flash Lite 4 เป็นต้น