การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไปเผยแพร่
รูปแบบที่ 1 การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไป
         การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไปใน Flash จะสามารถแปลงเป็นได้ทั้งไฟล์ภาพนิ่ง เช่น ไฟล์ GIF,JPEG,PNG โดยโปรแกรมจะเลือกใช้ภาพจากเฟรมแรกเป็นหลัก ซึ่งเราสามารถตั้งค่าและปรับรายละเอียดของไฟล์แต่ละแบบได้เหมือนกับการแปลงเป็นแฟลชมูฟวี่และไฟล์ HTML
         การพับลิชเป็นไฟล์ GIF (*.gif) เป็นไฟล์ภาพที่มักถูกนำมาใช้ทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ มีพื้นหลังโปร่งใส (Transparent) และมีขนาดเล็ก บางครั้งเราต้องใช้ไฟล์ GIF นี้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวแทนแฟลชมูฟวี่เนื่องจากบราวเซอร์ของผู้ชม (ที่อาจเป็นรุ่นเก่า) บางทีอาจไม่ได้ติดตั้ง Plug – In ของ Flash ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดงเป็นไฟล์ GIF แทนได้ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้         การพับลิชเป็นไฟล์ JPEG (*.jpg) เป็นไฟล์ภาพที่มีความนิยมมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองรับสีได้มาก จึงทำให้ภาพที่ได้มีความสมจริงและเหมาะกับภาพที่มีการใช้สีจำนวนมาก เช่น ภาพถ่าย แต่เราไม่สามารถนำไฟล์ภาพ JPEG มา สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้         การพับลิชเป็นไฟล์ PNG (*.png) เป็นไฟล์ภาพบิทแมปชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะโปร่งใส สามารถใช้กับโปรแกรม Adobe Fireworks และอีกหลายๆ โปรแกรมใช้สำหรับตกแต่งภาพกราฟิกรูปแบบที่ 2 การพับลิชเป็นไฟล์รูปแบบ Projector
         ไฟล์รูปแบบ Projector คือไฟล์ที่สามารถเปิดแสดงชิ้นงานแฟลชมูฟวี่ได้ แม้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่มีโปรแกรม Flash หรือ Flash Player ติดตั้งไว้ก็ตาม เราสามารถทำการพับลิชไฟล์ลักษณะนี้ได้กับเครื่องพีซีและเครื่องแมค โดยเราจะได้ไฟล์นามสกุล *.exe สำหรับเปิดบนเครื่องพีซี และไฟล์นามสกุล *.hqx สำหรับเปิดบนเครื่องแมค ดังวิธีต่อไปนี้
เพิ่มเติมการ Export


1. คลิกเมนู File > Export
      (1) การนำออกเป็นไฟล์รูปภาพ
      (2) การนำออกเป็นชนิดไฟล์Adobe FXG (*.fxg)
      (3) นำออกไฟล์ชนิดไฟล์ Movie

* ในตัวอย่างนี้จะเลือกรูปแบบที่ 3 คือ Movie
2. เลือกพื้นที่จัดเก็บ ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการนำออก จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อทำการ Export ข้อมูลและเสร็จสิ้นกระบวนการ


ที่มา : http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=44