รูปแบบการพับลิช

         ในขั้นตอนการตั้งค่ารายละเอียดของการพับลิชในหน้าต่าง Publish Settings เมื่อคลิกเลือกรูปแบบไฟล์งานในแท็ป Formats เราจะเห็นได้ว่า Flash สามารถจะแปลงไฟล์ของเราออกเป็นชนิดต่างๆ โดยถ้าเราเลือกให้แปลงเป็นไฟล์รูปแบบใด ก็จะปรากฏแท็ปสำหรับกำหนดรายละเอียดของไฟล์นั้นๆ ขึ้นมาทันที ดังภาพ (ทดลองคลิก เลือกรูปแบบไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง จะปรากฏแท็ปใหม่ขึ้นมา)

        
รูปแบบพับลิชไฟล์ได้ตามรูปแบบหลักๆ ดังนี้

        รูปแบบที่ 1 การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไป
        รูปแบบที่ 2 การพับลิชเป็นไฟล์รูปแบบ Projector


ที่มา : http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=44