รู้จักกับ action script พื้นฐาน

         Action Script เป็นภาษาด้าน Programming ที่ใช้ในโปรแกรม Macromedia Flash โดยเป็นการเขียนสคิปต์ เพื่อควบคุมการทำงาน ด้านต่างๆ ของชิ้นงานที่สร้างขึ้น Action Script เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่ผู้ใช้เข้าใจกับสิ่งที่ Flash เข้าใจ การทำงานจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีการทำงาน จึงทำให้งานที่สร้างจากโปรแกรม Flash และมีการเขียน Action Script ควบคุมจะไม่ใช่ Animation ธรรมดาอีกต่อไป แต่จะเป็นงานที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้กับได้อย่างเต็มรูปแบบ
         Action Script ได้พัฒนาให้มีความง่ายในการใช้งานขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโปรแกรม Flash ในเวอร์ชั่น นี้ โครงสร้างภาษาของ Action Script มีการเพิ่มรูปแบบเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น แม้จะไม่มีความรู้ด้านภาษา Programming มาก่อน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนสคริปต์ขึ้นมาเองทั้งหมด สามารถเรียกคำสั่งต่างๆ ขึ้นมา ใช้งานได้อย่างง่าย โดยคำสั่งถูกจัดเป็นกลุ่มๆ เมื่อเรียกคำสั่งขึ้นมา ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลหรือเงื่อนไขเพื่อสร้างเป็นคำสั่งควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โปรแกรม Flash ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

ข้อควรจำ

         - Action Script 3.0 ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Action Script 2.0 และ Action Script 1.0 ได้ดังนั้นก่อนการทำงานเราจึงต้องเลือกว่า ไฟล์งานของเราต้องการจะให้เขียน Action Script ตัวใด ( Action Script 2.0 และ Action Script 2.0 สามารถเขียนร่วมกันได้ )
         - Action Script 3.0 โหลดไฟล์ Movie ที่เขียนด้วย Action Script 2.0 และ Action Script 1.0 มาใช้งานได้ แต่ควบคุม Properties, Method, Function หรือ Variables ไม่ได้
         - Action Script 2.0 และ Action Script 1.0 โหลดไฟล์ Movie ที่เขียนด้วย Action Script 3.0 ไม่ได้

คำสั่งสคริปต์ที่นิยมใช้งาน

         1. Goto = ให้ไปเเสดงที่เฟรมที่ต้องการ
         2. Play = ให้เเสดงงานแอนิเมชัน
         3. Stop = ให้หยุดเเสดงงานแอนิเมชัน
         4. GotoAndPlay = กระโดดไปเฟรมที่ระบุเเล้วเล่นต่อไป
         5. GotoAndStop = กระโดดไปเฟรมที่ระบุเเล้วยุดเล่นที่เฟรมนั้น
         6. URLRequest = เรียกบราวเซอร์ เเล้วปิดหน้าต่างเว็บที่กำหนด
         7. Scene = กำหนดว่าเราต้องการไปที่ซีนใหน (ใช้ในกรณีที่สร้างลายซีน)
         8. URLRequest = เรียกบราวเซอร์ เเล้วปิดหน้าต่างเว็บที่กำหนด
         9. Frame = กำหนดเฟรมที่ต้องการ

ตัวอย่างการเขียน Action Script 2.0  การเขียนสั่งให้หยุดเล่นโดยไม่ให้มีการเล่น วนลูป ( loop )

1.  สร้างการเคลื่อนไหวแอนิเมชันแบบ Motion Tween ( ในตอนนี้เมื่อกด Test Movie รถยนต์จะวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่มีการหยุด )
2. แทรกคำสั่ง Action Script เข้าไปในเฟรมสุดท้ายของงาน ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วกดปุ่ม F9 บนคีย์บอร์ด จะมีหน้าต่างๆ Action Frame
3. เลือก Add new item to the Script > Global Functions > Timeline Control > stop  (คำสั่ง stop คือ สั่งให้หยุดการทำงาน) หรอพิมพ์คำสั่งโดยตรงโดยใช้คำสั่ง stop () ;

4. เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl + Enter เพิ่อทดสอบคำสั่ง ถ้าทำถูกแอนิเมชั่นจะแสดงผลแค่ 1 ครั้งแล้วหยุด

ตัวอย่างการเขียน Action Script 3.0  สั่งให้เคลื่อน symbol อย่างง่าย

1. วาดวงกลม ลงบน Stage
2. เปลี่ยนวงกลมที่วาดขึ้นให้เป็น Symbol โดยคลิกขวาบนวงกลม เลือก Convert to Symbol... จะมีหน้าต่าง Conver to Symbol เกิดขึ้น
- Name : ตั้งชื่อ Symbol ในที่นี้จะตั้งชื่อเป็น circle
- Type : เลือกชนิดของ Symbol ในที่นี้จะเลือกเป็น Movie Clip - เห็นว่า symbol ชื่อ circle เข้ามาอยู่ใน Library

3. คลิกขวาเลือก actions ที่แท็บ Timeline เพื่อใส่โค้ดควบคุม

4. คลิกที่แท็บ Timeline ตามภาคแล้วเลือก Actions จะเกิดหน้าต่างสำหรับใส่โค้ดActionScript 3.0 ขึ้นมา
- ให้เราใส่ Action Script ลงไปตามภาพ เสร็จแล้วลองรันดูด้วยการกด Ctrl + Enter
import flash.events.Event;
var direct:int = 1;
var position:int = circle.x;

circle.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onMoveCircle);

function onMoveCircle(event:Event):void
{
position = position + (10 * direct);
circle.x = position;
if((circle.x - (circle.width / 2)) <= 0)
{
direct *= -1;
}
if((circle.x + (circle.width / 2)) >= 550)
{
direct *= -1;
}

}
ผลที่ได้คือ วงกลมสีแดงเคลื่อนที่ไปมาทางด้านซ้ายและขวาของหน้าจอ

การใช้งาน Action script เบื้องต้น flash