การใช้พาเนล Action

       พาเนล actions เป็นพาเนลที่ใช้สำหรับสร้างโค้ด actionScript (ภาษาที่ใช้งาน Flash) เพื่อให้ชิ้นงานนั้นสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น สร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้คลิกเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ทำเกมและเว็บที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล actions ด้วยคำสั่ง Windows > Actions หรือ กดคีย์ลัด F9

 


สำหรับภายในหน้าต่าง พาเนลนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

หมายเลข 1 Tap ชื่อของหน้าต่าง Actions Palette จะระบุว่าขณะนี้กำลังลังจะเขียน Script ให้กับเฟรมหรือวัตถุใด

หมายเลข 2 ตัวเลือกสำหรับกำหนดว่าต้องการใช้งาน ActionScript รุ่นใด

หมายเลข 3 ช่องเเสดงรายการคำสั่ง ActionScript โดยจะมีเเบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ

หมายเลข 4 ช่องเเสดงลำดับของคีย์เฟรม หรือวัตถุที่เรากำลังเลือกเเละเขียน ActionScript ควบคุมลงไป

หมายเลข 5 ชุดเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในการเขียน ActionScript

หมายเลข 6 ปุ่มสำหรับเลือกเปลี่ยนโหมดการทำงาน

หมายเลข 7 พื้นที่สำหรับเขียน ActionScript