การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Brush Tool

       เครื่องมือ Brush Tool คือเครื่องมือหัวแปรงสำหรับวาดเส้นหรือลากเส้นอิสระโดยสีที่วาดจากเครื่องมือ
Brush Tool จะเป็นสีพื้น ( Fill ) การวาดเส้นด้วยเครื่องมือ Brush Tool สามารถทำได้โดยคลิกเลือกใช้งานเครื่องมือ Brush Tool ในกล่องเครื่องมือ จากนั้นคลิกแล้วลากเมาส์วาดสีเส้นตามที่ต้องการ

หัวแปรง ขนาดของหัวแปรง

การใช้งานแบบ Brush Mod

1. Paint Normal ระบายตรงไหน ก็สีก็ลงตรงนั้นแหละ
2. Paint Fills ระบายเฉพาะในส่วนของพื้นรูป (Fill) ไม่ระบายเส้นขอบ (Stroke)
3. Paint Behind ระบายด้านหลังของวัตถุที่ลากแปลงผ่าน สีจะไปอยู่ด้านหลัง
4. Paint Selection ระบายเฉพาะส่วนที่เลือก สามารถเลือกโดยใช้เครื่องมือ Selection Tool
และ Lasso Tool จากรูปเลือกด้วย Lasso Tool
5. Paint Inside ระบายเฉพาะด้านในของพื้นที่ที่เราเริ่มคลิกระบายครั้งแรก
 

 


Ex.2.4 การระบายสีด้วย Brush tool