การใช้งานเสียงและวิดีโอ

เสียง
          เสียงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานได้เป็นอย่างมาก เราใช้เสียงประกอบชั้นงานในหลาย ๆ กรณี เช่นเสียงเพลงเล่นวนซ้ำประกอบเป็น Background เสียงบรรยายประกอบกับรูปภาพ หรือเสียง Effect เมื่อเราคลิกไปบนปุ่มกด

สำหรับเสียงที่นำมาใช้งานกับโปรแกรม Flash cs6 ประกอบไปด้วย

  • .WAV
  • .MP3
  • .MP4
  • .AIFF
  • อื่น ๆ
1. การนำเข้าไฟล์เสียง
1. เลือกคำสั่ง File > Import > Import to Library...
2. เลือกเสียงที่ต้องการ จากนั้นกดเลือกปุ่ม Open
3. จากนั้นไฟล์เสียงจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Library


2. การนำเสียงมาใช้ในชิ้นงาน
1. เลือกเฟรมที่ต้องการจะใส่เสียง
2. ไปที่ properties เลือกที่ส่วนของ Name: ให้เลือกที่เสียงที่เรา import เข้ามา ดังตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่มตกลง

3. การกำหนดค่าเสียง

1. ในส่วนของ Synce : จะประกอบด้วยการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้
        - Event : กำหนดให้เสียงเล่นโดยมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง เช่น เมื่อกดปุ่ม หรือเมื่อ animation   เล่นเฟรมแรก ในกรณีที่ใส่เสียงในเฟรม หาก animation กับมาเล่นซ้ำที่เฟรมเดิมจะ ทำให้เกิดการเล่นเสียงเดิมอีกครั้งและเสียงจะเล่นซ้อนกัน
        - Start : มีลักษณะคล้ายกับ แบบ Event แต่จะไม่มีการเล่นเสียงซ้อนกัน 
        - Stop : หากมีการเลือก Sync แบบนี้จะทำให้เสียงหยุดเล่น
        - Stream : Sysnc แบบนี้จะมีการเล่นตามความยาวของเฟรม เมื่อ Animation เล่นจนหมดเฟรม เสียงจะหยุดเล่น และหาก Animation วนไปยังเฟรมแรกที่ใส่เสียง เสียงเริ่มเล่นใหม่ทันที

2. เสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้าไฟล์เสียง


4. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้เสียง
สำหรับการใส่เสียงใน flash ไม่ได้ ?
        สำหรับวิธีที่แก้ไขผมจะใช้ Nero WaveEditor ในการแก้ไข ก่อนอื่นมาดูตัวอย่าง เมื่อมีการ Import เสียงเข้ามา จะปรากฎ Error ดังรูป

        สำหรับการแก้ไขก็ใช้ Nero WaveEditor เปิดไฟล์เสียงขึ้นมา

        จากนั้นไปที่เมนู File เลือก Save As ทำการ save ไฟล์ และตั้งชื่อตามต้องการ


        หลังจากนั้นก็ทำการ Import ไฟล์เสียงที่เรา save ไว้ เข้ามาใน Flash ใหม่อีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการนำเสียงเข้ามาใช้ในโปรแกรม Flash แล้ว

การนำเข้าไฟล์เสียง