การสร้างวัตถุด้วย Pen Tool


      Pen Tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดเส้น โดยใช้วิธีการดัดของเส้นพาท (Path) ซึ่งเราสามารถดัดให้เป็นรูปร่างใด ๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool
2. เลือกสีที่พาเนล
3. เลือกรูปแบบของเส้น   
4. คลิกจุดเริ่มต้น
5. คลิกค้างที่จุดต่อไปแล้วลากเมาส์ดัดเส้น
6. คลิกที่จุดดัด เพื่อตัดแขนดัด
7. คลิกจุดต่อไปแล้วแดรกเมาส์ ดัดเส้นตามที่รูปทรงที่ต้องการไปเรื่อย ๆ 
8. เสร็จสิ้นกระบวนการ 
9. ตกแต่งลงสีเล็กน้อย

 

Ex.2.3 การวาดเส้นด้วยเครื่องมือ Pen Tool