ประเภทของไฟล์ สัญรูป ความสามารถ
1) .swf

.swf เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ถูก compiled แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก สามารถ เล่นในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player

2) .fla

.fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Flash โปรแกรมที่ใช้เขียน Flash สามารถแก้ไขได้
3) .exe

.exe เป็นไฟล์ที่ถูก compiled แล้ว เป็น Application ซึ่งได้รวมเอาโปรแกรมเสริม ( Flash Player ) เข้าไว้ด้วยกันไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถเล่นได้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริม