การสร้างงานแอนิเมชันด้วยเลเยอร์มาสก์

       การ Mask คือการบังส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นไว้ และโชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการ ลักษณะเดียวกับการส่องไฟไปที่วัตถุ ในความมืด ซึ่งจะเห็นวัตถุเฉพาะบริเวณที่ไฟส่องเท่านั้น

ขั้นที่ 1 เขียนวัตถุหรือนำภาพที่ต้องการที่ เฟรมแรกของLayer 1

ขั้นที่ 2 เพิ่ม Layer โดยคลิกหมายเลข 1 แล้วเขียนรูปทรงส่วนที่จะไม่บัง (ส่วนที่เป็นไฟส่อง) ตามตัวอย่างเป็นรูปทรงวงกลม โดยเขียนที่ Layer 2 (หมายเลข 2)

ขั้นที่ 3 คลิกขวา Insert frame ที่เฟรมที่ 20 บนเลเยอร์ 1

ขั้นที่ 4 คลิกขวา ที่เฟรมที่ 1 ของ เลเยอร์ 2 แล้วเลือกคำสั่ง Create Motion Tween

ขั้นที่ 5  คลิกขวาที่เฟรมที่ 40 ของเลเยอร์ 2 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe > All

ขั้นที่ 6 ณ เฟรมที่ 40 ใช้ลูกศรสีดำจับรูปวงกลมเลื่อนไปตำแหน่งอื่นหรือขยายรูปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ 

ขั้นที่ 7 คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์ 2แล้วเลือกคำสั่ง Mask จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อดูผลงาน

หากต้องการแก้ไขตำแหน่งของวงกลมให้คลิกที่รูปแม่กุญแจเพื่อปลดล็อคก่อนแล้วก็ทำการย้ายหรือปรับขนาดของวงกลมได้ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเสร็จล็อคไว้ตามเดิม


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การเคลื่อนที่ให้เห็นเฉพาะบางส่วน Mask Layer