1. การสร้างแอนิเมชันด้วยคลาสสิกทวีน (Classic Tween)
Classic Tween เป็นการเคลื่อนไหวแบบในแนวเส้นตรง
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Create Classic Tween


ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Object วัตถุ หรือรูปภาพขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 2 คลิกขวาที่ Frame ที่ 1 จากนั้นเลือก Create Classic Tween 

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก Frame ที่ 30 จากนั้นคลิกขวา เลือก Insert Keyframe (การเลือก Keyframe เป็นการหน่วง เวลาการเคลื่อนที่ของ Object)

ขั้นตอนที่ 4 โดยใช้เครื่องมือ Selection Tool ในการเคลื่อนที่ Object จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้น กด Ctrl + Enter เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว เราก็จะได้วงกลม เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเป็นเส้นตรง


การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วย Classic Tween


2. การสร้างแอนิเมชันด้วยโมชันทวีน (Motion Tween)

       การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น เมฆลอย พัดลมกำลังหมุน ยานบิน รถกำลังแล่น เป็นต้น

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบลอยในแนวเส้นตรง

ขั้นตอนที่ 1 สร้างวัตถุหรือรูปภาพที่ต้องการ
ขั้นตอนที 2 คลิกขวาที่คีย์เฟรม คลิกเลือกเมนู Create Motion Tween
ขั้นตอนที่ 3  กำหนดระยะห่างจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 40 เฟรม คลิกที่เฟรมที่ 40 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม โดยกด F6 หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe
ขั้นตอนที่ 4 จับวัตถุที่ stage แล้วปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ เช่น ย้ายตำแหน่ง ย่อ-ขยาย เปลี่ยนสี หรืออื่นๆ
ตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie  
ตัวอย่าง จะได้ไฟล์ .swf

:

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween


3. การสร้างแอนิเมชันด้วยเชฟทวีน (Shape Tween)

 

Shape Tween การเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งเช่น จากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมหรือจากรูปเป็นข้อความ เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้าง Shape Tween 

1. วาดรูปหรือวัตถุขึ้นมา
2. เลือกคำสั่ง Shape Tween
3. คลิกขวาที่เฟรมที่ 45 แล้วเลือกคำสั่ง Insert Keyframe
4. คลิกเฟรมที่ 45 แล้วกดปุ่ม Delete ลบวัตถุเดิมออก
5. ให้วาดรูป หรือวาดวัตถุใหม่ขึ้นมาแทนวัตถุ หรือรูปเดิม
6. กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบ จะเห็นภาพค่อยๆเปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง

การเปลี่ยนรูปทรงชิ้นงานด้วย Shape Tween