การเผยเเพร่ชิ้นงานเเละนำไปใช้

1. การ Export ไฟล์ชิ้นงาน

1. คลิกเมนู File > Export
      (1) การนำออกเป็นไฟล์รูปภาพ
      (2) การนำออกเป็นชนิดไฟล์Adobe FXG (*.fxg)
      (3) นำออกไฟล์ชนิดไฟล์ Movie

* ในตัวอย่างนี้จะเลือกรูปแบบที่ 3 คือ Movie
2. เลือกพื้นที่จัดเก็บ ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการนำออก จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อทำการ Export ข้อมูลและเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

2. การ Pubblish

1. คลิกเมนู File > Pubblish Settings...
2. กดปุ่ม Select Pubblish Destination จากนั้นเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล กดปุ่ม Save
3 เลือกคำสั่งควบคุมการ Pubblish ตามที่ต้องการดังนี้
      (1) เลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการนำออก สามารถเลือกได้หลายรูปแบบไฟล์
      (2)กดปุ่ม Pubblish
      (3)หลังจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อจบกระบวนการ

 


การexport


การPubblish