การกำหนดค่าปรับแต่งเเละควบคุมวิดีโอ

 

        หลังจากการนำเข้าไฟล์วิดีโอแล้ว เราสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถทำได้จากหน้าต่างโปรแกรมFlash  ได้โดยตรง

1. คลิกเลือกที่ไฟล์วิดีโอ
2. เลือกปรับแต่งควบคุมวิดีโอตามที่ต้องการข้างต้น
        (1) เลือก Properties
        (2) ปรับแต่งขนาดของวิดีโอ
        (3) เลือกจัดตำแหน่งของวิดีโอบน Stage
        (4) กำหนดการเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติ
        (5) เลือกแก้ไข Skin
        (6) เลือกสีของ Skin
        (7) เลือกปรับเสียงของวิดีโอ

 


การนำเข้าไฟล์vdo