การนำเสียงมาใช้ในชิ้นงาน

1. เลือกเฟรมที่ต้องการจะใส่เสียง
2. ไปที่ properties เลือกที่ส่วนของ Name: ให้เลือกที่เสียงที่เรา import เข้ามา ดังตัวอย่าง

3. ในส่วนของ Synce : จะประกอบด้วยการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้
        - Event : กำหนดให้เสียงเล่นโดยมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง เช่น เมื่อกดปุ่ม หรือเมื่อ animation   เล่นเฟรมแรก ในกรณีที่ใส่เสียงในเฟรม หาก animation กับมาเล่นซ้ำที่เฟรมเดิมจะ ทำให้เกิดการเล่นเสียงเดิมอีกครั้งและเสียงจะเล่นซ้อนกัน
        - Start : มีลักษณะคล้ายกับ แบบ Event แต่จะไม่มีการเล่นเสียงซ้อนกัน 
        - Stop : หากมีการเลือก Sync แบบนี้จะทำให้เสียงหยุดเล่น
        - Stream : Sysnc แบบนี้จะมีการเล่นตามความยาวของเฟรม เมื่อ Animation เล่นจนหมดเฟรม เสียงจะหยุดเล่น และหาก Animation วนไปยังเฟรมแรกที่ใส่เสียง เสียงเริ่มเล่นใหม่ทันที

4. เสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้าไฟล์เสียง

การนำเข้าไฟล์เสียง