การนำเข้าไฟล์เสียงเเละไฟล์วิดีโอ

เสียง
          เสียงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานได้เป็นอย่างมาก เราใช้เสียงประกอบชั้นงานในหลาย ๆ กรณี เช่นเสียงเพลงเล่นวนซ้ำประกอบเป็น Background เสียงบรรยายประกอบกับรูปภาพ หรือเสียง Effect เมื่อเราคลิกไปบนปุ่มกด

สำหรับเสียงที่นำมาใช้งานกับโปรแกรม Flash cs6 ประกอบไปด้วย

  • .WAV
  • .MP3
  • .MP4
  • .AIFF
  • อื่น ๆ

การนำเข้าไฟล์เสียง

1. เลือกคำสั่ง File > Import > Import to Library...
2. เลือกเสียงที่ต้องการ จากนั้นกดเลือกปุ่ม Open
3. จากนั้นไฟล์เสียงจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Library

การนำเข้าไฟล์วิดีโอ

1. เลือกเมนู File > Import > Import Video...
2.
   (1) เลือก Browse
   (2) เลือกวิดีโอที่ต้องการ
   (3) กดปุ่ม Open
   (4) จากนั้นกดปุ่ม Next
3.
   (1) เลือกรูปแบบของ Skin
   (2) เลือกสีของ Skin ที่ต้องการ
   (3) กดปุ่ม Next
   (4) จากนั้นให้กดปุ่ม Finish เพื่อจบกระบวนการ

การนำเข้าไฟล์เสียง