การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

       การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น เมฆลอย พัดลมกำลังหมุน ยานบิน รถกำลังแล่น เป็นต้น

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบลอยในแนวเส้นตรง

ขั้นตอนที่ 1 สร้างวัตถุหรือรูปภาพที่ต้องการ
ขั้นตอนที 2 คลิกขวาที่คีย์เฟรม คลิกเลือกเมนู Create Motion Tween
ขั้นตอนที่ 3  กำหนดระยะห่างจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 40 เฟรม คลิกที่เฟรมที่ 40 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม โดยกด F6 หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe
ขั้นตอนที่ 4 จับวัตถุที่ stage แล้วปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ เช่น ย้ายตำแหน่ง ย่อ-ขยาย เปลี่ยนสี หรืออื่นๆ
ตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie  
ตัวอย่าง จะได้ไฟล์ .swf

:


การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween