ชนิดของภาพกราฟิก

ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ภาพกราฟิกชนิดบิตแมป (Bitmap )  
        ภาพกราฟิกชนิดบิตแมปเป็นภาพที่เกิดจากเม็ดสีหรือจุดสีที่เราเรียกกันว่า พิกเซล (pixel) มาเรียง กันจนเป็นภาพ เพราะฉะนั้นความสวยงามของภาพจึงขึ้นอยู่กับความละเอียดของเม็ดสี

  • ข้อดี  ภาพชนิดนี้สามารถแสดงรายละเอียดได้ใกล้เคียงภาพจริง เช่น ภาพถ่ายที่มีรายละเอียดสูง เพราะเป็นการใช้พิกเซลจำนวนมากมาประกอบกัน
  • ข้อเสีย  ภาพชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่ตามความละเอียดภาพ เพราะต้องใช้จำนวนพิกเซลเพิ่มขึ้นตาม นอกจากนั้นการนำภาพมาขยายให้ใหญ่กว่าขนาดปกติจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด
2. ภาพกราฟิกชนิดเวกเตอร์ (Vector )  
        ภาพชนิดเวกเตอร์ไม่ใช้พิกเซลเหมือนภาพชนิดบิทแมป แต่จะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการสร้างเส้นและลวดลายต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพแทน
  • ข้อดี  ภาพชนิดนี้ปรับหรือย่อขนาดได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลต่อความละเอียดของภาพเพราะไม่ว่าภาพจะเล็กหรือใหญ่ความคมชัดก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะคอมพิวเตอร์จะสร้างภาพขึ้นมาโดยใช้วิธีการคำนวณ ซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจำนวนพิกเซลในภาพว่ามีมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นภาพชนิดเวกเตอร์มีขนาดไฟล์เล็กกว่าบิทแมปเพราะไม่ได้ใช้พิกเซลจำนวนมากมาสร้างเป็นภาพ แต่มีเพียงคำสั่งสร้างลวดลาย เพื่อประกอบเป็นภาพเท่านั้น
  • ข้อเสีย  เนื่องมาจากลักษณะของภาพที่สร้างจากการใช้คอมพิวเตอร์สร้างเส้นและรูปทรงมาประกอบกันแล้ว ภาพชนิดนี้จึงมีข้อจำกัดในการแสดงภาพถ่าย แต่จะเหมาะกับภาพกราฟิกแนวลายเส้นที่มีสีค่อนข้างต่อเนื่องเท่านั้น