การหมุนวัตถุด้วย 3D Rotation/Translation Tool

        3D Rotation Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหมุนวัตถุ (ภาพและตัวอักษร) ตามแนวแกน X , Y และ Z ในมุมมอง 3 มิติ
        3D Transform Tool เป็นเครื่องมือใช้ในการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X , Y และ Z ในมุมมอง 3 มิติการหมุนวัตถุด้วย 3D Rotation Tool

        เมื่อคลิกที่เครื่องมือนี้ 3D Rotation Tool หรือ [W] แล้วไปคลิกที่วัตถุ (ต้องเป็น Movie Clip) ก็จะปรากฏวงกลมๆ แบบนี้


X คือ หมุนรอบแกน X
Y คือ หมุนรอบแกน Y
Z คือ หมุนรอบแกน Z
XYZ คือ หมุนอิสระตามเมาส์
C เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน โดยรูปจะหมุนรอบจุดนี้

       หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือ 3D Rotation Tool จะมีตัวเลือกพิเศษเพิ่มเข้ามาคือ จะเป็นรูป ซึ่งเป็นโหมดในการหมุน ถ้าปุ่มนี้ยุบลง แสดงว่า เป็นการหมุนแบบ Global Transform ส่วนอีกแบบก็เป็น Local Transform ซึ่งแบบนี้มันจะใช้ยากขึ้นอีกนิด เส้นแกน x, y, z จะไม่ไปด้วยกัน ลักษณะการหมุนจะหมุนไปตามองศาที่เราหมุน จึงแนะนำให้ใช้แบบ Global ดีกว่า ซึ่งโดยปกติเมื่อคลิกเครื่องมือ 3D Rotation Tool แล้วก็จะเลือกโหมด Global ให้อัตโนมัติ และตัวอย่างจะเป็นแบบ Global Transform
       วิธีการหมุน คือ คลิกค้างที่แกนที่ต้องการจะให้รูปหมุนรอบ จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ เพื่อเป็นการหมุน จะเกิดการแรเงาพื้นที่เป็นสีเทา แสดงจำนวนองศาที่เราหมุนไป เมื่อภาพอยู่จุดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์

หมุนทวนเข้มนาฬิกา จะเป็นค่าลบ
หมุนตามเข็มนาฬิกา จะเป็นค่าบวก
แต่จะหมุนยังไง องศามันก็วนเวียนอยู่ 360 องศา

       สามารถใส่ตัวเลขลงไปได้เลยที่แถบ 3D Rotation เพื่อให้เกิดความแม่นยำในมุม หรือองศา และสามารถปรับจุดวงกลมสีขาวๆ หรือจุดศูนย์กลางได้ในแถบ 3D Center point และถ้าเราหมุนองศามั่วซั่ว ภาพผิดเพี้ยน จะหมุนกลับก็กลับไม่ถูก สามารถแก้ไขได้ด้วยกดตรงปุ่มในแถบล่างสุดชื่อปุ่ม Remove Transform ซึ่งในภาพ จะชี้ว่า “ลบค่าที่ปรับทั้งหมด” เมื่อกดปุ่มนี้ ค่าทุกอย่างที่ปรับมาปกติ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วน Scale, Rotate, Skew, 3D Rotation จะถูกลบ รีเซทค่าเป็น 0 ทั้งหมด ยกเว้น 3D Center point

3D Translation Tool

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุนั่น เมื่อเราคลิกที่เครื่องมือนี้ จะปรากฏเป็นลูกศร ดังนี้

       หากต้องการจะเลื่อนวัตถุไปทางแกนอะไร ก็คลิกที่หัวลูกศร แล้วลากเลื่อนในทิศทางที่ต้องการ ในแกน Z ใช้เมาส์ชี้ตรงจุดดำๆ ตรงกลาง มันจะขึ้นอักษรตัว Z แล้วค่อยเลื่อนเมาส์ โดย
       เมาส์ขึ้น คือ วัตถุถอยหลัง (อยู่ไกล)
       เมาส์ลง คือ วัตถุมาข้างหน้า (อยู่ใกล้)
       หากต้องการความแม่นยำ สามารถกำหนดตัวเลขลงไปได้เลยใน Panel Properties


ที่มา: https://zzzleepinclass.com/2013/03/flash-3d-rotation-and-3d-translation-tool.html