การปรับวัตถุอย่างอิสระด้วย Free Transform Tool

       Free Transfrom Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ปรับรูปทรงหรือข้อความที่เป็นวัตถุเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มวัตถุก็ได้ โดยจะรวมความสามารถในการปรับแต่งรูปทรงหลายอย่างไว้ในเครื่องมือเดียว อาทิ การบิด/ปรับเอียงวัตถุ การหมุน หรือการย้ายตำแหน่งวัตถุ
       หากวัตถุที่ต้องการปรับนั้น เป็นไฟล์ภาพทั่วไปที่ไม่ได้สร้างจาก Flash ก่อนที่จะทำการปรับแต่งรูปทรงใดๆ เราจะต้องแยกวัตถุโดยใช้คำสั่ง Break Apart ก่อนโดยเลือกคำสั่ง Modify > Break Apart หรือกดคีย์ ( Ctrl+B )
       เมื่อคลิก Free Transform Tool ที่กล่องเครื่องมือ สังเกตว่าจะเกิดจุดปรับ (Transformation handle) รอบวัตถุ เมื่อนำเมาส์ไปที่จุดเหล่านี้ จะสังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนไปตามจุดต่างๆ ให้เราคลิกปรับรูปวัตถุได้ ดังนี้

ย้ายตำแหน่ง

       ให้คลิกบริเวณออบเจ็กต์ที่ไม่ใช่จุดปรับ (สังเกตตัวชี้เมาส์จะเป็น ) แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้


หมุนออบเจ็กต์

       ให้นำเมาส์ไปอยู่ใกล้จุดปรับมุมใดมุมหนึ่ง แล้วคลิกลากหมุนออบเจ็กต์ไปในทิศที่ต้องการได้ (สังเกตตัวชี้เมาส์จะเป็น ซึ่งโดยปกติจะหมุน (transformation point) รอบจุดหมุนของออบเจ็กต์ แต่ถ้าเรากดคีย์ ( Alt ) ในขณะที่ลากเมาส์ จะเป็นการหมุนออบเจ็กต์รอบจุดปรับที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เราคลิกอยู่

ถ้ากดคีย์ ( Shift ) ในขณะที่ลากเมาส์จะหมุนออบเจ็กต์ได้เป็นช่วงๆ ช่วงละ 45 องศาเปลี่ยนจุดหมุนออบเจ็กต์

       ให้คลิกที่จุดหมุนออบเจ็กต์ (0) แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ ซึ่งมีผลทำให้การหมุนออบเจ็กต์เปลี่ยนไป


ย่อ/ขยายออบเจ็กต์

       คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดปรับที่มุมของออบเจ็กต์ในทิศทางที่ต้องการย่อ / ขยาย ถ้ากดคีย์( Shift ) ออบเจ็กต์จะถูกย่อ/ขยายอย่างเป็นสัดส่วน ถ้าเราย่อ/ขยายออบเจ็กต์แบบปกติ จะมีผลทำให้ การย่อ/ขยายทำได้เพียงด้านของออบเจ็กต์


       ถ้ากดคีย์ ( Alt ) ในขณะลากเมาส์จะมีผลทำให้การย่อ/ขยายเกิดขึ้นกับทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือทั้งด้านที่เราขยายและ ด้านตรงกันข้ามด้วย


ปรับเอียงออบเจ็กต์

       นำตัวชี้เมาส์ไปอยู่เหนือเส้นขอบระหว่างจุดปรับสองจุดสังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น จากนั้นคลิกเมาส์ลากปรับเอียงออบเจ็กต์ในทิศที่ต้องการ


บิดออบเจ็กต์

        ให้กดคีย์ ( Ctrl ) ขณะคลิกลากจุดปรับ (สังเกต ตัวชี้เมาส์ จะเป็น )


ที่มา: http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=29