การเคลื่อนย้าย คัดลอกและการลบวัตถุ

       หลังจากที่คลิกเลือกวัตถุแล้ว เราสามารถคัดลอก หรือลบวัตถุได้ ดังนี้
       การคัดลอกวัตถุ เลือกคำสั่ง Edit>Duplicate หรือกดคีย์ลัด ( Ctrl+D ) จะเป็นการคัดลอกวัตถุวางซ้อนวัตถุเดิม แต่ยังอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน หรือกดคีย์( Alt ) ค้างไว้ขณะใช้ Selection Tool และลากวัตถุ ก็จะเป็นการคัดลอกวัตถุเช่นกัน       การลบวัตถุ คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการลบ จากนั้นกดคีย์ ( Delete ) หรือเลือกคำสั่ง Edit > Clear วัตถุที่เราเลือกก็จะถูกลบออกไป