การจัดกลุ่มและแยกกลุ่มวัตถุ

       เมื่อมีวัตถุจำนวนมากบนสเตจ แทนที่เราจะต้องเสียเวลาคลิกเลือกวัตถุทีละชิ้น เราสามารถรวมกลุ่มวัตถุเพื่อลดความยุ่งยากได้ โดยเมื่อคลิกที่กลุ่มวัตถุและทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเท่ากับเป็นการเคลื่อนย้ายทุกวัตถุในกลุ่มพร้อมกัน
       การรวมกลุ่มของวัตถุทำได้โดยการเลือกวัตถุต่างๆ จากนั้นเลือกคำสั่ง Modify > Group หรือ กดคีย์ลัด ( Ctrl+G ) เพื่อรวมกลุ่มวัตถุเป็นกลุ่มเดียวกัน สังเกตจากเส้นที่ล้อมรอบวัตถุทั้งหมด โดยเมื่อเราคลิกเคลื่อนย้ายวัตถุ ก็จะเป็นการย้ายวัตถุทั้งกลุ่ม       เมื่อใดที่ต้องการแยกกลุ่มวัตถุเหล่านั้น ก็ให้คลิกที่กลุ่มวัตถุแล้วเลือกคำสั่ง Modify > Ungroup หรือกดคีย์ลัด ( Ctrl+Shift+G )