การเลือกวัตถุอิสระด้วย Lasso Tool

       เราใช้ Lasso Tool เลือกวัตถุได้อย่างอิสระ โดยคลิกที่ Lasso Tool ในกล่องเครื่องมือ ตัวชี้เมาส์จะปรากฏเป็น คลิกลากเมาส์กำหนดพื้นที่ที่ต้องการเลือกได้อย่างอิสระแล้วปล่อยเมาส์ ถ้าเราไม่ได้ปิดบริเวณที่เลือก Flash จะปิดพื้นที่โดยการลากเส้นตรงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายให้โดยอัตโนมัติ
       จากนั้นเราสามารถย้ายส่วนที่ถูกเลือกได้ โดยคลิกที่ Selection Tool และเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปอยู่เหนือบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ สังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป ให้คลิกลากพื้นที่นั้นไปยังตำแหน่งใหม่(หรือจะลบออกก็ได้โดยกดคีย์ [Delete] )

ขั้นตอนการเลือกวัตถุอิสระด้วย Lasso Toolการเลือกวัตถุอิสระด้วย Lasso Tool