การปรับแต่งวัตถุด้วย Selection และ Subselection Tool

       หลังจากที่สร้างรูปทรงด้วยเครื่องมือต่างๆ แล้ว หากยังไม่พอใจและต้องการปรับแต่งรูปทรงเหล่านั้น ก็สามารถใช้เครื่องมือในการปรับแต่งรูปทรงที่วาดได้ โดยมี 2 เครื่องมือหลัก ดังนี้
       การปรับแต่งเส้นขอบด้วย Selection Tool
       เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับแต่งเส้นขอบ หรือปรับแต่งพื้น โดยให้คลิกที่ Selection Tool ในกล่องเครื่องมือ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นเมื่อเรานำตัวชี้เมาส์ไปวางที่เส้นขอบตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น ซึ่งเราใช้ดึงเส้นขอบให้โค้งได้ (ถ้ากดคีย์ (Ctrl) ขณะดึงจะเป็นการดึงเส้นขอบให้เป็นมุมได้)การปรับแต่งรูปทรงด้วย Subselection Tool
       Subselection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับแต่งรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยให้เราคลิกที่ Subselection Tool ในกล่องเครื่องมือ แล้วคลิกเส้นขอบของรูปทรงที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏจุดแองเคอร์ จากนั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ ดังนี้