การเลือกวัตถุด้วย Selection Tool

       ภาพที่เราสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือใน Flash หรือภาพที่เรานำเข้าจากภายนอกมาแสดงบนสเตจนั้น เราจะเรียกว่า “วัตถุ” หรือ “ออบเจ๊กต์”(Object) หากต้องการปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุบนสเตจ จะต้องเลือกวัตถุนั้นๆ เสียก่อน โดยใน Flash มีเครื่องมือหลากหลายในการเลือกวัตถุได้อย่างสะดวก ซึ่งเราจะเลือกเฉพาะบางส่วนของวัตถุ เลือกวัตถุเดียว หรือเลือกเป็นกลุ่มวัตถุก็ได้
       สำหรับการเลือกหนึ่งวัตถุนั้น เราสามารถเลือกเฉพาะเส้นขอบของวัตถุ เลือกเฉพาะพื้นที่ของวัตถุ หรือเลือกทั้งวัตถุก็ได้ โดยเมื่อเลือกวัตถุแล้วที่ Property Inspector จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกให้เราปรับแต่งได้
       สำหรับเครื่องมือที่ใช้เลือกวัตถุใน Flash ได้แก่ Selection Tool และ Lasso Tool
       Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกวัตถุและสามารถปรับแต่งรูปทรงของวัตถุได้ด้วย
โดยให้คลิก Selection Tool ที่กล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ลัด (V) ถ้ากำลังใช้เครื่องมืออื่นอยู่และต้องการสลับมาใช้ Selection Tool เพียงชั่วคราวก็ให้กดคีย์ (Ctrl) ค้างไว้ แล้วพอปล่อยเมาส์คีย์ (Ctrl) จะกลับเป็นเครื่องมือเดิม

การเลือกวัตถุมีหลายวิธี ดังนี้