1. สร้างชิ้นงาน Interactive
       มีส่วนตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ ได้นำไปประยุกต์เป็นสื่อการสอน
( E- Learning ) หน้าจอควบคุมการทำงานต่าง ๆ สื่อโฆษณา ( Banner ) บนเว็บไซต์ การ์ตูนแอนิเมชันต่าง ๆ เป็นต้น

2. สร้างชิ้นงาน Animation
       Create from Template คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงานใหม่ แต่จะเป็นการสร้างโดยการเลือกใช้ Template หรือแม่แบบสำเร็จรูปนั่นเอง

3.สร้างเว็บไซต์ (Website)
       โปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้างลูกเล่นต่าง ๆ ได้ง่ายมีจุดอ่อนคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาดของไฟล์เว็บไซต์ ค่อนข้างใหญ่

4. สร้างเกมส์ (GAME)

       Flash มีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกมส์มีความสวยงาม มีเครื่องมือสำหรับสร้างคำสั่งควบคุมการเล่นเกมส์ อีกทั้ง ไฟล์เกมส์ที่สร้างออกมามีขนาดเล็ก ทำให้อัพโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
       Adobe Flash Professional CS 6 มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานมัลติมีเดีย ได้เป็นอย่างดี และมีภาษาโปรแกรมสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของชิ้นงาน นอกจากนี้งานที่สร้างโดย Flash จะได้ไฟล์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถนำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถโหลดมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว Flash จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการนำเสนอข้อมูลบนเว็บที่ได้มีการนำภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ซึ่งในอดีตการทำเช่นนี้ต้องอาศัยเทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่ยุ่งยากและซับซ้อนแถมไฟล์ผลงานที่สร้างยังมีขนาดใหญ่อีกด้วย ทำให้หน้าเว็บนั้นโหลดช้ามากจนผู้ใช้อาจไม่สามารถทนรอได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash Professional CS 6