เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

1.หน้าต่างเริ่มต้นโปรแกรม Flash Cs6

1.1 Open a Recent Item
       Open a Recent Item คือชุดคำสั่งที่มีความสามารถในการเรียกเปิดใช้งานไฟล์งานเดิมที่เคยสร้างขึ้นมา เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงต่อ

1.2  Create from Template
       Create from Template คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงานใหม่ แต่จะเป็นการสร้างโดยการเลือกใช้ Template หรือแม่แบบสำเร็จรูปนั่นเอง

1.3 Create New
       Create New คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงานใหม่ โดยจะมีไฟล์งานชนิดต่าง ๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย ได้แก่ ActionScript 3.0, ActionScript 2.0,AIR, Flash Lite 4 เป็นต้น

\

2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

2.1 Menu Bar (เมนูบาร์) เป็นส่วนสำหรับแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
2.2 Stage (สเตจ) เป็นส่วนที่เรากำหนดขอบเขตขนาดของการทำงาน เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า "เวที" เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage นี้เท่านั้น
2.3 Properties (พร็อพเพอร์ตี้) เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุต่างๆ ที่เราใช้งาน ทั้งการกำหนดค่าต่างๆ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุไหนก็นำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุนั้นก่อน
2.4 Timeline (ไทม์ไลน์) มีไว้สำหรับควบคุมการทำงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆ
2.5 Toolbox (ทูลบ๊อกซ์) เป็นกลุ่มของเครื่องมือในการสร้างงานและจัดการวัตถุต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างงาน

Ex.1.2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Adobe Flash Cs6