การระบายสีด้วย Brush Tool

       เครื่องมือ Brush Tool เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพหรือระบายสี โดยให้คลิกที่ Brush Tool หรือกดคีย์ (B) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นกำหนดรายละเอียดของสีใน Properties Inspectorการใช้งานแบบ Brush Modการระบายสีด้วย Brush Tool