การวาดลายเส้นอิสระด้วย Pencil Tool

       เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดลายเส้นอิสระ เหมือนกับการใช้ดินสอวาดบนกระดาษ โดยให้คลิกที่ Pencil Tool ในกล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ (Y) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นให้ลากเมาส์วาดเส้นได้ตามต้องการ

การวาดลายเส้นอิสระด้วย Pencil Tool
การวาดลายเส้นอิสระด้วย Pencil Tool