การวาดรูปหลายเหลี่ยมด้วย PolyStar Tool

       เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปหลายเหลี่ยม โดยให้เราคลิกที่ Poly Star Tool ในกล่องเครื่องมือ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป + จากนั้นกำหนดรายละเอียดของรูปหลายเหลี่ยมใน Properties Inspector แล้วลากเมาส์วาดรูปหลายเหลี่ยมได้ตามต้องการ


       ใน Properties Inspector ของเครื่องมือนี้มีปุ่มเพิ่มเติมสำหรับกำหนดรายละเอียดในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมได้ โดยคลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าต่าง Tool Settings ซึ่งมีค่ากำหนดต่างๆ ดังนี้

Style : เลือกลักษณะรูปทรงที่วาดว่าจะให้เป็นแบบรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) หรือ แบบรูปดาว (Star)

Number of Sides : กำหนดจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมหรือจำนวนแฉกของรูปดาวได้ตั้งแต่ 3 ถึง 32 ด้าน

Star point size : กำหนดความลึกของแฉกในรูปดาว ระหว่างค่า 0 ถึง 1 โดยค่าน้อยจะได้มุมแหลม (ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับการวาดรูปดาวเท่านั้น ใช้กับรูปหลายเหลี่ยมไม่ได้)