การวาดรูปวงกลมหรือวงรีด้วย Oval และ Oval Primitive Tool

       เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปวงกลมหรือวงรี แตกต่างกันตรงรูปที่วาดจาก Oval Primitive Tool จะสามารถกลับมาเปลี่ยนรูปทรงหรือรัศมีที่ Properties Inspector ได้อีกครั้ง ทั้งสองเครื่องมือสามารถวาดรูปวงกลมได้ โดยให้เราคลิกที่ Oval Tool หรือ Oval Primitive Tool ในกล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ (O) ซ้ำๆ จะสลับไปมาของเครื่องมือทั้งสองตัว ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป + จากนั้นกำหนดรายละเอียดของรูปวงกลมใน Properties Inspector แล้วลากเมาส์วาดรูปวงกลม

ตัวอย่างผลงานที่วาดด้วยเครื่องมือ Oval Tool


การวาดรูปวงกลมหรือวงรีด้วย Oval และ Oval Primitive Tool