การวาดเส้นด้วย Pen Tool

       Pen Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดเส้นตรงและเส้นโค้ง โดยเส้นที่วาดจะเชื่อมต่อกันแบบจุดต่อจุด เราจะเรียกจุดนี้ว่า “จุดแองเคอร์”(Anchor point) ภายในกลุ่มของ Pen Tool จะมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับปรับแต่งเส้น หรือเรียกว่า “พาธ”(Path) ให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้


ขั้นตอนการวาดเส้นด้วย Pen Tool ดังนี้

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool
2. เลือกสีที่พาเนล
3. เลือกรูปแบบของเส้น   
4. คลิกจุดเริ่มต้น
5. คลิกค้างที่จุดต่อไปแล้วลากเมาส์ดัดเส้น
6. คลิกที่จุดดัด เพื่อตัดแขนดัด
7. คลิกจุดต่อไปแล้วแดรกเมาส์ ดัดเส้นตามที่รูปทรงที่ต้องการไปเรื่อย ๆ 
8. เสร็จสิ้นกระบวนการ 
9. ตกแต่งลงสีเล็กน้อยการวาดเส้นด้วย Pen Tool