การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool

       Line Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดเส้นตรง โดยให้คลิกเลือก Line Tool ในกล่องเครื่องมือหรือกดคีย์ (N) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป + จากนั้นกำหนดรายละเอียดของเส้นตรงใน Property Inspector แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ ก็จะได้เส้นตรงตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกสีหรือรูปแบบของเส้นตรงได้จาก Properties

ขั้นตอนการวาดรูปทรงด้วย Line Tool ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือ Line Tool ในกล่องเครื่องมือ


ขั้นตอนที่ 2 กำหนดลักษณะของเส้นตามต้องการ ประกอบด้วย สีเส้น ขนาดของเส้น และลักษณะของเส้น


ขั้นตอนที่ 3 คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ ก็จะได้เส้นตรงหรือรูปทรงตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างตัวอย่างชิ้นงานที่สร้างจาก Line Toolการวาดเส้นตรงด้วย Line Tool