การวาดวัตถุรูปทรง

       เราสามารถวาดวัตถุรูปทรง ด้วยการคลิกเลือก (Object Drawing) ซึ่งเป็นรูปทรงที่รวมเส้นขอบและพื้นเข้าด้วยกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเส้นของจะแยกออกจากพื้น


เมื่อเลือกเครื่องมือในการวาดรูปแล้ว ให้คลิกเลือก (Object Drawing) จะทำให้สามารถวาดรูปทรงได้ โดยสังเกตได้จากรูปทรงที่วาดจะมีกรอบสีฟ้าครอบอยู่หากต้องการแยกส่วนที่เป็นเส้นกับพื้นออกจากกันในภายหลัง ให้เลือกวัตถุที่ต้องการแล้วเลือกคำสั่ง Modify > Ungroup หรือ กดคีย์ (Ctrl+Shift+G) หรือคลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือก Break Apart ก็ได้


       จุดเด่นของวัตถุรูปทรง คือ เราสามารถซ้อนวัตถุ แล้วแยกวัตถุออกจากกัน โดยยังรักษาลักษณะเดิมไว้ได้ ดังตัวอย่าง


       เราสามารถแก้ไขวัตถุรูปทรงได้ โดยการดับเบิลคลิกที่วัตถุ จะเข้าสู่หน้าต่างที่แสดงเป็นรูปทรงปกติให้เราสามารถแก้ไขได้