การสร้างข้อความด้วย Text Tool

       คุณสมบัติของ text tool …       ตรงที่เขียนว่า (Instance Name) เป็นช่องใส่ชื่อของ Instance ใช้อ้างอิงเวลาเขียนสคริปต์ เป็นเหมือนชื่อของวัตถุ ใช้ได้กับ Dynamic Text และ Input Text เท่านั้น
Text Type : ชนิดข้อความ
แถบ Position And Size : จัดการตำแหน่งของวัตถุ
แถบ Character : จัดการเกี่ยวกับข้อความ
แถบ Paragraph : จัดการเกี่ยวกับวรรคตอน ย่อหน้า
แถบ Option : ตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ website
แถบ Filters : จัดการเกี่ยวกับ Effect

Text Type : ชนิดข้อความ มี 3 แบบคือ
1. Static Text เป็นข้อความอะไรดี… ข้อความคงที่ นิ่งๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาได้ (เกี่ยวกับการเขียนสคริปต์) ข้อความจะถูกแสดงทุกตัว กรอบไม่สามารถเล็กกว่าข้อความได้
2. Dynamic Text เป็นข้อความดิ้นได้ เปลี่ยนเนื้อหาได้ ถ้ากรอบเล็กข้อความจะแสดงออกมาไม่หมด จะเห็นข้อความที่อยู่ในกรอบเท่านั้น
3. Input Text เป็นข้อความที่รับจากผู้ใช้กรอกเข้ามา มักจะตีเป็นกรอบว่างๆ ไว้ในพิมพ์ข้อความเข้ามา
เวลาเราจะพิมพ์ข้อความ ถ้ามีสัญลักษณ์ที่มุมขาวบนเป็นลงกลม เวลาพิมพ์ข้อความ ขอบจะขยายให้อัติโนมัติ แต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อพิมพ์ข้อความไปสุดกรอบ ข้อความจะถูกตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่ และเราสามารถปรับขนาดของกรอบข้อความได้โดยการคลิกที่มุมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีดำๆ       แถบ Character : จัดการเกี่ยวกับข้อความ       Family: ฟอนต์นั่นแหละ ชื่อ ตระกูล รูปแบบ
       Style: ลักษณะ Regular(ปกติ), Bold (ตัวหนา), Italic (ตัวเอียง)
       Size: ขนาดฟอนต์
       Letter spacing: ระยะห่างระหว่างตัวอักษร หรือช่องไฟ
       Color: สีของข้อความทั้งกรอบ
       Auto Kern : ปรับช่องไฟอัตโนมัติ
       Anti – alias: การประมวลผลการแสดงอักษร การลบลอยหยัก มี 5 แบบ
        1. Use device Fonts ใช้ฟอนต์จากเครื่องที่เอาไฟล์ไปเปิด
        2. Bitmap Text ข้อความจะไม่ค่อยเนียน เห็นรอยหยักชัดเจน
        3. For Animation ทำให้อักษรเหมาะกับการเคลื่อนไหว อักษรจะเนียน ชัด
        4. For Readability ทำให้อักษรเหมาะสำหรับการอ่าน
        5. Custom Anti – alias กำหนดเอง

       แถบ Paragraph : จัดการเกี่ยวกับวรรคตอน ย่อหน้า       Format : รูปแบบ เรียงเลยนะ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา กระจาย
       Spacing: ระยะห่างย่อหน้า และ ระยะห่างระหว่างบรรทัด
       Margins: ระยะห่างระหว่างกรอบข้อความกับตัวอักษรซ้าย และขวา
       Behavior: รูปแบบบรรทัด Single line (บรรทัดเดียว) , Multiline (หลายบรรทัด), Multiline no warp (หลายบรรทัด ไม่ปัดคำขึ้นบรรทัดใหม่)
       Orientation: เป็นแนวของข้อความ       Horizontal คือแนวนอน ข้อควากปกติทั่วไป
       Vertical, left to right คือข้อความแนวตั้ง พิมพ์จากซ้ายไปขวา
       Vertical, right to left คือข้อความแนวตั้ง พิมพ์จากขวาไปซ้าย
       ปุ่ม Rotate เป็นการปรับว่าจะให้ข้อความแสดงแนวนอนแบบปกติ หรือหมุนตามไปด้วย ดูรูปแล้วจะเข้าใจ


ที่มา : https://zzzleepinclass.com/2013/02/flash-text-tool.html