การเทลวดลายด้วย Deco Tool

       เป็นเครื่องมือสำหรับใส่ลวดลายในวัตถุ หรือบนสเตจก็ได้ โดยให้คลิกที่ Deco Tool ในกล่องเครื่องมือ (หรือกดคีย์ลัด U ) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นกำหนดรูปแบบลวดลายใน Property Inspector แล้วคลิกที่บริเวณของพื้นภาพที่ต้องการตัวอย่างลวดลายแบบต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้งานได้การเทลวดลายด้วย Deco Tool