หลักการวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ

       เรามาทำความรู้จักกับกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานในกล่องเครื่องมือ (Tools Box) สำหรับใช้วาดภาพ (เราสามารถเปิดกล่องเครื่องมือได้ โดยเลือกคำสั่ง Window > Tools หรือกดคีย์ (Ctrl+F2))


การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ จะได้รูปทรง (Shape) นั้น จะต้องประกอบด้วย
เส้นขอบ (Stroke) คือ โครงร่างของภาพ
พื้น (Fill) คือ พื้นที่ภายในเส้นขอบ

       รูปทรงที่สร้างด้วย Flash จะต่างจากโปรแกรมสร้างภาพกราฟิกทั่วๆ ไปคือ ทั้งส่วนที่เส้นขอบและส่วนที่เป็นพื้นสามารถแยกจากกันได้อย่างอิสระ โดยเครื่องมือวาดใน Flash จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่
              1. เครื่องมือที่สร้างและปรับแต่งส่วนที่เป็นลายเส้น
              2. เครื่องมือที่สร้างและปรับแต่งส่วนที่เป็นพื้น

กำหนดรายละเอียดทั่วไปของเครื่องมือกำหนดรายละเอียดทั่วไปของเครื่องมือ

       เครื่องมือวาดภาพต่างๆ ซึ่งเมื่อคลิกเลือกเครื่องมือใดให้สังเกตในส่วนของ Property Inspector จะปรากฏคุณสมบัติของเครื่องมือนั้น เพื่อให้เรากำหนดเพิ่มเติมได้


กำหนดสี

เมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือใดๆ จะสังเกตว่าที่ Property Inspector ของเครื่องมือนั้น และที่กล่องเครื่องมือจะมีส่วนสำหรับเลือกสี ดังนี้
       Stroke Color กำหนดสีเส้นขอบ (Stroke)
       Fill Color กำหนดสีพื้น (Fill)