การนำรูปภาพมาใช้งานในโปรแกรม Adobe Flash Professinal Cs6

       โปรแกรม Flash สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทั้งแบบบิตแมพ (Bitmap) และ ภาพเวคเตอร์ (vector)
รูปแบบภาพบิตแมพ (Bitmap) เช่น JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PCT, PSD,PIC
รูปแบบภาพเวคเตอร์ (vector) เช่น WMF, EMF, AI, EPS, DX F, SGI, PNTG, QTIF

การนำเข้ารูปภาพ
รูปแบบที่1 การนำเข้ารูปภาพแบบ Import to Stage 

1. คลิกเลือกที่ File > Import > Import to Stage...
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Open
3. เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วจะปรากฏรูปภาพ ดังภาพตัวอย่าง

รูปแบบที่2 การนำเข้ารูปภาพแบบ Import to Library

1. คลิกเลือกที่ File > Import > Import to Library...

2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Open
3. เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้ว รูปภาพจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Library  โดยอัตโนมัติ
4. คลิกเลือกภาพใน Library จากนั้นลากมาวางบน Stage

การนำภาพเข้ามาใช้งานเเละการใช้เครื่องมือ Lasso Tool by Adobe Flash Professinal cs6