การเทสีพื้นเเละสีของเส้นขอบ

        การวาดรูป” เราได้กล่าวถุงการกำหนดสี Stroke Color และ Fill Color ก่อนวาดรูปโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Flash ในหัวข้อนี้จะกล่าวถูงการเปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้อนของออบเจ็กต์ที่วาดแล้ว โดยการคลิกเลือกส่วนที่ต้องการด้วย Selection Tool  จากนั้นคลิกเลือกสีใหม่จาก
Stroke Color  หรือ Fill Color(หรือจะผสมหรือเกรเดียนท์ขึ้นมาเองโดยใช้ mixer ก่อนก็ได้)
นอกจากนั้น เรายังสามารถเปลี่ยนสีหรือใส่สี ให้กับออบเจ็กต์ โดยเปลี่ยนให้เป็นการไล่โทนสีแบบเกรเดียนท์ได้ทั้งกับเส้นขอบและพื้น ดังภาพ
     ถ้าต้องการใช้สีแบบไล่โทน ก็ให้เลือกสีแบบเกรเดียนท์นส่วนล่างแทน

ที่มา : http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=32


การเทสีเส้นขอบเเละสีพื้น