การเทลวดลายด้วย Deco Tool

            Deco Tool ทำงานในคล้ายกับ PaintBucket Tool แต่จะเทเป็นลวดลานแทน หรือจะเทลงบนสเตจเปล่าก็ได้ โดยการคลิกที่  ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด U ) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้เรากำหนดรูปแบบที่ต้องการใน Property Inspector จากนั้นให้คลิก   ที่บริเวณของพื้นภาพรูปที่ต้องการ ก็จะปรากฏลวดลายตามรูปแบบที่เราได้เลือกไว้

ตัวอย่าง

1.Vine Fill


2.Grid Fill


3.Symmetry : Reflect Across Line


4.Symmetry : Reflect Across Point


5.Symmetry : Grid Translation


6.Symmetry : Rotate Around


Ex.2.8 การเทลวดลายด้วย Deco Tool