1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash Cs6

       อะโดบีแฟลช (อังกฤษ: Adobe Flash)(ในชื่อเดิม ช็อกเวฟแฟลช Shockwave Flash
และแมโครมีเดียแฟลช Macromedia Flash) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดย อะโดบีซิสเต็มส์ (เริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัทฟิวเจอร์แวร์ ตอนหลังเปลี่ยนเป็นแมโครมีเดีย ซึ่งภายหลังถูกควบรวมกิจการเข้ากับ อะโดบี) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงตัวมันได้ ซึ่งมันมีความสามารถ ในการรองรับ ภาพแบบเวกเตอร์และภาพแบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า แอ็กชันสคริปต์ (ActionScript) และยังสามารถเล่นเสียงและวิดีโอแบบสเตริโอได้ แต่ในความหมายจริง ๆ แล้วแฟลช คือโปรแกรมแบบ integrated development environment (IDE) และ Flash Player คือ virtual machine ที่ใช้ในการทำงานงานของไฟล์ แฟลชซึ่งในภาษาพูดเราจะเรียกทั้งสองคำนี้ในความหมายเดียวกัน“แฟลช”ยังสามารถความความถึงโปรแกรมเครื่องมือต่าง ๆ ตัวแสดงไฟล์หรือไฟล์โปรแกรม

       แฟลชเริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี ค.ศ. 1996 หลังจากนั้น เทคโนโลยีแฟลชได้กลายมาเป็นที่นิยม ในการเสนอแอนิเมชันและอินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมระบบ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการแสดงแฟลชได้ แฟลชยังเป็นที่นิยมในการใช้สร้างแบนเนอร์โฆษณาออกแบบส่วนต่าง ๆ ของเว็บเพจใส่วิดีโอบนเว็บและอื่น ๆ อีกมากมาย

       ไฟล์ Flashในบางครั้งอาจเรียกว่า“flash movies”โดยทั่วไปกับไฟล์ที่มีนามสกุล .swf และ .flv แฟลชเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงมากของทางบริษัทแมโครมีเดีย ซึ่งต่อมาได้ถูกซื้อโดย อะโดบี

2. ประวัติความเป็นมา

       ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) แมโครมีเดียได้เปิดตัวโปรแกรม vector-based animation ชื่อว่า FutureSplash แล้วหลังจากนั้นได้เผยแพร่มันในฐานะ Flash 1.0 ต่อมา Macromedia Flash 2 ได้ถูกวางจำหน่ายในปี ค.ศ. 1997 พร้อมเพิ่มความสามารถในการรองรับ เสียงสเตอริโอและการใส่ภาพแบบ bitmap. ไม่นานนัก ปลักอิน Flash Player ถูกปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บของ แมโครมีเดีย แต่ในปี ค.ศ. 2000 Flash Player ได้ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมค้นดูเว็บอย่าง Netscape และ Internet Explorer. สองปีถัดมา ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows และ Mac OS

       ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2001 , ผลสำรวจเกี่ยวกับแมคโครมีเดียซึ่งสำรวจโดย Media Metrix แสดงให้เห็นว่าจาก 10 ในเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกา 7 เว็บไซต์มีการใช้เนื้อหาจากแฟลชแมโครมีเดีย เจเนเรเตอร์ เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกจากแมโครมีเดียที่แบ่งการดีไซน์จากเนื้อหาในไฟล์แฟลช เจเนเรเตอร์ 2.0 ได้ออกวางจำหน่ายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 และมีความสามารถในการเป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ในการสร้างเนื้อหาแฟลชใน รุ่น Enterprise. เจเนเรเตอร์ ถูกยกเลิกจากแผนงานในปี ค.ศ. 2002 โดยเข้าไปรวมเทคโนโลยีใหม่ เช่น Flash Remoting และ เซิร์ฟเวอร์ โคลด์ฟิวชัน

3. ทำไมต้อง Flash ?

       Flash เป็นโปรแกรมกราฟิกอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Adobe ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรม Photoshop และ lllustrator ที่โปรแกรม Photoshop กับโปรแกรม lllustrator จะใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ส่วนโปรแกรม Flash จะเป็นการนำภาพภาพที่ตกแต่งแล้ว มาทำให้ขยับหรือทำให้เคลื่อนไหว Flash จึงเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานแอนิเมชัน (Animation )

4. Flash ทำอะไรได้บ้าง?

       1. สร้างชิ้นงาน Interactive มีส่วนตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ ได้นำไปประยุกต์เป็นสื่อการสอน ( E- Learning ) หน้าจอควบคุมการทำงานต่าง ๆ สื่อโฆษณา ( Banner ) บนเว็บไซต์ การ์ตูนแอนิเมชันต่าง ๆ เป็นต้น

       2. สร้างชิ้นงาน Animation จุดเด่นของการทำงานในโปรแกรมแฟลช คือการสร้าง Animation หรือ ภาพเคลื่อนไหว มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ทำให้โปรแกรม Flash สร้างผลงาน Animation ได้ง่าย

       3. สร้างเว็บไซต์ (Website)โปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้างลูกเล่นต่าง ๆ ได้ง่ายมีจุดอ่อนคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาดของไฟล์เว็บไซต์ ค่อนข้างใหญ่

       4. สร้างเกมส์ (GAME) แฟลชมีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกมส์มีความสวยงาม มีเครื่องมือสำหรับสร้างคำสั่งควบคุมการเล่นเกมส์ อีกทั้ง ไฟล์เกมส์ที่สร้างออกมามีขนาดเล็ก ทำให้อัพโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

5. รูปแบบไฟล์และนามสกุลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบไฟล์ Flash

.swf

ไฟล์ .swf เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์, ถูก compiled และ published ไฟล์แล้ว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วย Macromedia Flash ได้อีกต่อไป. ยังมีโปรแกรม ‘.swf decompiles’ อยู่ด้วย.

.fla

ไฟล์ .fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Flash. โปรแกรมที่ใช้เขียน Flash สามารถแก้ไขไฟล์ FLA และ compile มันให้เป็นไฟล์ .swf ได้. อย่างไรก็ตาม รูปแบบไฟล์ FLA ยังคงไม่กำหนดเป็นแบบ “เปิด

.flv

ไฟล์ .flv เป็นไฟล์วิดิโอ Flash, ซึ่งสร้างโดย Macromedia Flash, Sorenson Squeeze, หรือ On2 Flix.

.avi

ไฟล์ AVI เป็นไฟล์วิดิโอ, เป็นคำย่อของ Audio Video Interleave. ซึ่ง Flash สามารถสร้างไฟล์ในรูปแบบนี้ได้.

.spa

ไฟล์ .spa คือไฟล์เอกสารของ Future Splash.

.xml

ไฟล์ .xml คือไฟล์ configuration ของ flash ซึ่งใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการคอมไพล์ใหม่ เช่น link เป็นต้น.

6. การเรียกใช้งานโปรแกรม Flash Cs6

ในการเรียกงานโปรแกรม Flash Cs6 นั้นมีอยู่อย่างหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น


วิธีที่ 1
       เรียกใช้งานโดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม Start > All Program > Adobe Flash Professinal Cs6

 

วิธีที่ 2
       เรียกใช้งานโดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Adobe Flash Professinal cs6 ที่หน้าต่าง Desktop

วิธีที่ 3
      เรียกใช้งานผ่านทางทาสก์บาร์ คลิกที่
ไอคอนโปรแกรมแกรม Flash cs6
ที่ทาสก์บาร์

 

 

 

วิธีที่ 4
      เรียกใช้งานโดยใช้ป่ม Start Menu
คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิกไอคอนโปรแกรมที่ Start Menu (สำหรับโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยจะปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่างนี้)

จากนั้นรอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Flash Cs6 ดังรุปภาพตัวอย่าง

 

 

Ex.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash Cs6

     

Ex.2 การเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Flash Cs6